بزرگ شدن مغز بشر در نتیجه گوشتخواری و پختن غذا

homo-erectus-harnessing-fire

  تحقیقات نشان می دهد که خوردن گیاهان و گوشت پخته شده، سهم اصلی در بزرگ شدن مغز انسان داشته است. در تحقیق مورد نظر، مقدار انرژی ناشی از فعالیت مغز چندین پستاندار نزدیک به انسان محاسبه شده است. محققین پی بردند همه  آنهایی که بدن های بزرگتر دارند از مغز بزرگتر نیز برخوردار هستند ولی انسان در این مورد مستثنی است.

 گوریل ها با آنکه سه برابر هیکل انسان وزن دارند ولی از مغز کوچکتری برخوردار هستند. گوریل ها ولی گیاهخوار هستند و برای آنکه انرژی روزانه لازم را تهیه کنند ناچارند ساعت های متمادی روز را صرف خوردن گیاهان خام کنند.

بر طبق محاسبات تیم دانشمندان برزیلی به رهبری دکتر متخصصِ عصب Suzana Herculano-Houzel از دانشگاه دولتی ریودوژانیرو، گوریل ها برای تامین انرژی مغزی برابر با انسان، به 733 کالری بیشتر احتیاج دارند. این مقدار در زندگی طبیعی آنها مساوی است با صرف 2 ساعت بیشتر از وقت روزانه برای خوردن گیاهان است. این در حالی است که گوریل ها، به خودی خود 80 درصد از 12 ساعت روشن در روز را صرف خوردن گیاهان می کنند.

محققین معتقدند انسان اولیه نیز اصلا شرائط لازم امنیتی و فیزیکی برای صرف بیشتر از 9 ساعت از روز برای کسب انرژی را نداشته است. دکتر سوزانا هرکولانا بر اساس اندازه گیری های دقیق، از جمله محاسبه مصرف دقیق مقدار انرژی که صرف عصب های مغزی می شود به این نتیجه رسیده است که انسان اولیه ناگزیر بود که به خوردن و پختن گوشت پناه ببرد.

 او می افزاید: « با وجود آنکه برای انسان معاصر، امکان ادامه حیات از طریق مصرف گیاهان امکان پذیر است ولی وقتی انسان های اولیه با هیکل های کوچک ولی مغز بزرگتر پا به عرصه وجود گذاشتند اتکای تنها به گیاهان خام برای تامین انرژی، امکان ناپذیر بوده است. دستیابی به گیاه و گوشت پخته شده باعث شده است که مواد آلی و غذایی بیشتری در اختیار انسان قرار بگیرد و مشکل مغز پر مصرفش را حل کند.»

Christopher Wanjek, Sorry, vegans: Eating meat and cooking food is how humans got their big brains, Live Science. The Washington Post

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/sorry-vegans-eating-meat-and-cooking-food-is-how-humans-got-their-big-brains/2012/11/26/3d4d36de-326d-11e2-bb9b-288a310849ee_story.html

Researchers from Brazil, led by Suzana Herculano-Houzel, a neuroscientist at the Federal University of Rio de Janeiro

Image source

http://listverse.com/2013/06/05/9-reasons-to-reject-vegetarianism/

.

.

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
سه دلیل برای اینکه به خودتان سخت نگیرید
در درون جمع، محل کار، با خانواده و حتی در خلوت شخصی،...
Read More