یک ترانه زیبا برای قلب شکسته – Lola Young – Conceited

۱- لولا یانگ داره توجه رادیوهای جهان رو جلب میکنه.

۲- این ترانه بوی نم یه روز بارونی و خاکستری رو میده وقتی خشمگین هم باشی.

۳- صحبت از گول خوردن و دلشکسته شدن هست ولی ترانه داد میزنه اشکال نداره چون قلبی که نشکنه به درد لای جرز هم نمیخوره.


برام گل خریدی ولی من دادمش به یکی … گفتی دوستم داری ولی انگار داری به خودت میگی… من نمیخوام بدونم. من نمیخوام گوش بدم… برو. برو… خیلی به خودت مغروری

You bought me some flowers, I gave them to someone else Told me that you loved me, you’re just talking to yourself I don’t wanna know, I don’t wanna hear it Let yourself out, you’re so conceited, yeah, yeah