پدران و نوزادان

نوزادان میل قوی دارند که در آغوش والدین شان در آرام ترین شکل ممکن به سر ببرند. پدران جدید خوب است بدانند میل دلبستگی نوزادان به والدین وقتی توسعه می یابد که در آغوش گرفته شوند.

نوزادان دوست دارند مدام در تماس با گرما و ضربان قلب والدین به سر ببرند. دل پیچه های سیستم گوارشی هنوز کامل نشده نوزادان نیز می تواند آرامش بیشتری بیابد اگر بعد از خوردن شیر، در بهترین حالت نگه داشته شوند.

More from مرد روز
بانکِ ذخیره دانه‌های گیاهی در سیاره ما
در سراسر سیاره ما حدود ۱۷۰۰ بانک ذخیره دانه های گیاهی وجود...
Read More