چرا زنان مجرد در حال افزایش هستند

برای اکثریت مردان مجرد زندگی مجردی یک انتخاب کمابیش جدید است چون در طول تاریخ زندگی بشر، برای ما مردان ازدواج انتخاب خوشایندی بود بویژه دسترسی همیشگی به سکس و … اینکه شانس تماما یکجانبه برای انتخاب زن مورد علاقه خودرا داشتیم. البته بهایش را هم با حمایت و از خودگذشتگی برای خانواده می پرداختیم.

همه ما ولی داریم به مرور متوجه می شویم که زنان نیز بخصوص در سنین بین ۳۰ الی ۵۵ سال در همه جوامع سیاره ما روز به روز به سمت انتخاب زندگی مجردی روی می آورند.

زنان ولی از خیلی قدیم ترها دل خوشی از زندگی مشترک نداشتند چون اکثریت شان نه شانس انتخاب مرد مورد علاقه را داشتند و نه توانایی نه گفتن و جدا شدن… زنان دنیا در طول تاریخ در اکثر موارد چون امکان زندگی مستقل نداشتند به ناگزیر تن به ازدواج می دادند و عملا راهی نداشتند که با زندگی زناشویی بسازند و بسوزند.

برای زنان پذیرفتن زندگی مجردی البته همچنان دشوارتر است چون ازدواج نکردن هنوز توام با حس ناراحت کننده مورد انتخاب قرار نگرفتن است.

درون همه فرهنگها از ژاپن که زنان مجرد بالای ۲۵ سال، لقب کیک به جا مانده از یک جشن را می گرفتند که رغبت استفاده از آنها وجود ندارد تا کره جنوبی و دهها کشور که لقب پیر دختر می دادند تا چینی ها که معتقد بودند زن ازدواج نکرده یعنی زن روی دست مانده…

در غرب هم از قدیم، زنان مجرد یا جادوگر شمرده می شدند یا روسپی و این نوع لقب ها در همه جوامع حکایت از غیرطبیعی بودن وجود زن مجرد داشته است.

ما مردان داریم می بینیم که زندگی برای زنان دارد طوری رقم می خورد که کم کم فرصت انتخاب و قدرت و استقلال شان بیشتر شده است. ما مردان نمی توانیم انکار کنیم که زنان هم می خواهند از رشد شخصی و استقلال و قدرتی که کار و تخصص به انها می دهد بهره ببرند و سهم بیشتری برای انتخاب در نحوه زندگی پیدا کنند.

افزایش فرصت زندگی مجردی هم برای مردان و هم زنان ممکن شده است چون با همه تابوها و ناراحتی هایی که مجردی می آورد دارد در عمل باعث دردسر کمتر و ریسک شکستن قلبها و امیدها می شود. به عبارتی ساده تر زنان دیگر نمی خواهند بسازند و بسوزند. حقی که دارند پیدا می کنند هر چند برای بسیاری از ما مردان ناخوشایند است ولی مسیر و حقی است که ما مردان قبل از آنها پیدا کرده ایم.

جامعه بشری در حاضر بهتر است بپذیرید انتخاب زندگی مجردی یک واقعیت گسترده برای همه انسانها است و دست از یافتن دلایل منفی و قدیمی بردارد.

شاید درک درست وضعیتی که در آن هستیم باعث افزایش احترام و کاهش ضدیت های ناشی از رسم و رسوم دنیای قدیم بین زنان و مردان گردد.

Why are increasing numbers of women choosing to be single?


More from مرد روز
همسرم شاید باکره نبود
من ۲۶ ساله ام. درسم تمام شده است. خدمت وظیفه ام را...
Read More