تئوری سفر بین ستاره‌ها بدون داشتن سفینه فضایی

تحقیق جدیدی در فصلنامه بین المللی فضازیستی منتشر شده است که به شکلی دقیق سفر به بیرون از منظومه شمسی و درون کهکشان خودمان را امکانپذیر می داند. بنیان تئوری فوق بر این اصل است که ما می توانیم سوار سیارات سرگردانی شویم که درون کهکشان ما می چرخند..

براساس آمار موجود به تعداد ستارگان کهکشان ما، سیارات ریز و درشتی وجود دارند که قمر هیچ خورشیدی نیستند و مدام در حال گذر در بین ستارگان هستند.

از دید محقق این نظریه، موجودات فضایی هم اگر در کهکشانها باشند از طریق این سیستم در حال رفت و آمد کیهانی هستند.

این تحقیق ۲ دلیل اصلی برای ترک ساکنین یک سیاره و انتقال اضطراری به یک سیاره سرگردان را در نظر گرفته است. دلیل اول از بین رفتن سیاره به خاطر آلودگی شدید یا خطر تصادف یک سنگ آسمانی بزرگ است.

دومین دلیل این است که خورشید یک سیاره در حال سرد شدن و مردن است و طبیعتا سیاره درون میدان جاذبه اش نیز سرد خواهد شد و …

ساکنین یک سیاره در خطر بر طبق محاسبات این تحقیق می توانند به سیاره سرگردان منتقل شوند اگر تکنولوژی شان ۸۰ سال پیشرفته تر از اکنون ما باشد.

بشر در طی ۸۰ سال آینده قادر است به سرعتی دست یابد که بتواند امکان انتقال ساکنین زمین به روی سیاره سرگردان در حال گذر را داشته باشد.

سریعترین وسیله حمل و نقل بشر قبل از انقلاب صنعتی اسب بوده است که در فاصله کمتر از ۲۰۰ سال دهها هزار برابر شده است.

تبدیل یک سیاره سرگردان به یک سفینه برای کل ساکنین زمین سه خاصیت ممکن برای بقا را در خود دارد. در مرکز هر سیاره سرگردان منابع عظیم آب وجود دارد. سیاره سرگردان جلوی تاثیرات رادیو اکتیو درون فضا را شدیدا کاهش می دهد و سومین دلیل این است که سفر بین ستارگان نیاز به انرژی بیکرانی که فکرش را می کردیم ندارد چون سیاره فوق، سرعتش بالاتر از هر نوع موشکی است که تاکنون تهیه کرده ایم.


Migrating extraterrestrial civilizations and interstellar colonization: implications for SETI and SETA -(International Journal of Astrobiology via Cambridge University press)

Interstellar travel without a spaceship is possible
https://www.universal-sci.com/article/interstellar-travel-without-spaceship?utm_source=substack&utm_medium=email

More from ماهان طباطبایی
عکاس کره ای و پرتره های از وجود
عکاس کره جنوبی Youngho Kang در کشورش لقب عکاس رقاص را نصیب...
Read More