نظر یک روانشناس در باره شرم

شرم یکی از مشکلات اصلی افرادی است که به مطب من می آیند ولی معمولا می گویند دلایلی دیگری ناراحت شان می کند. حس شرم همیشه پنهان است چون درون لایه های مختلفی از رفتار آدمها جا خوش می کند.

بعضی ها می گویند به خاطر خشمی که همیشه در وجودشان است احتیاج به کمک دارند. یا از افسردگی که گریبان شان را گرفته حرف می زنند. بعضی ها می گویند حال شان به خاطر غم از دست دادن یک عزیز، خوب نیست. عده ایی اعلام می کنند تنهایی اذیت شان می کند یا تشویش یا … آما بعد از چند جلسه می شود فهمید که دلیل اصلی ناراحتی شان احساس شرم است.

احساس شرم خوب است بدانیم که فرق دارد با حس گناه… حس گناه به خاطر عمل بدی است که فکر می کنیم مرتکب شده ایم. اما شرم دارد می گوید خود من بد هستم.

دروغ اولی که شرم سعی می کند به ما تلقین کند این است که تو بد هستی و درمانی برای بد بودن تو وجود ندارد. اما در واقعیت همه انسانها در نتیجه تجربیات زندگی تغییر و رشد می کنند. تصمیمات و انتخاب های بدی که داشته ایم فقط یکی از چندین انتخاب ما در گذشته بوده است. اگر در گذشته اشتباه کرده ایم شاید راه بازگشتی برای آن نباشد ولی با انتخاب های درست بعدی می توانیم آینده را تغییر دهیم و تصمیم و روش دیگری را در پیش بگیریم.

دروغ دومی که شرم در گوش ما می خواند این است که قضاوت دیگران نسبت به تو درست است و حق تو است. اما در واقعیت، قضاوت دیگران بیشتر از همه برای حمایت خودشان از شخصیت خودشان است. آنها احساس خوبی می کنند تا یکی را به هر دلیلی بدتر از خود بیابند.

قضاوت همیشه وجود دارد و هیچکس نمی تواند از دست آن فرار کند. اگر کم تجربه بودن شما را مسخره نکنند رنگ موی تان را زیر سوال می برند یا نحوه لباس پوشیدن یا کار یا رشته تحصیلی تان…

این ماجرای قضاوت خیلی وقتها توسط خودمان هم نسبت به خودمان صورت می گیرد. اتفاقی که طبیعی است و می تواند نشانه سلامت وجدان باشد. اما جدی گرفتن قضاوت دیگران و خودمان، باعث می شود حس شرم ما را در محاصره خود قرار دهد.

موثرترین دروغی که حس شرم برای ما تجویز می کند این است که منزوی باشیم و خود را در تنهایی خود حبس کنیم. اما وقتی در این وضعیت مدام شرمنده در درون خودمان محبوسیم قدرت رویارویی با واقعیت را پیدا نمی کنیم.

همه ما دلایل واقعی داریم که احساس شرم کنیم. از حسادت های گاه و بیگاه یا اشتباهاتی که همه ما حتما مرتکب شده ایم یا واکنش های ناخوداگاه یا نادانسته ایی که بی شک تک تک ما داشته ایم ما ولی همیشه فرصت تصحیح و انتخاب جدید داریم. نگذاریم شرم بر ما مسلط شود.

5 Lies Shame Tells

More from مرد روز
سلفی پا – پارسا صرافان
همه ما گاهی فرصت می یابیم به خاطر تلاشهای مان، با وجود...
Read More