گفتند می‌خواهید فیلم بازی کنید؟

فستیوال فیلم تورونتو Tiffدر حال برگزار شدن است و در خیابان های اطراف کلی برنامه داشتند. یک دستگاه اتوماتیک فیلمبرداری هم نصب کرده بودند که فیلم چند ثانیه ایی می گرفت.

سه نفر دور این دستگاه فیلمبرداری بودند و از عابرین می خواستند برای چند ثانیه جلوی چند دوربین به هم پیوسته یک نقش بازی کنند. به نظر آسان می رسید ولی خیلی ها که می پذیرفتتند و جلوی نور و دوربین آماده می شدند وقتی صدای اکشن را می شنیدند حسابی دست و پای خود را گم می کردند 🙂

تنها شرط این بود که یک حرکت کوچولو بکنیم. من به هاله نگاه کردم و گفتم بگذار فی البداهه وقتی گفتند «اکشن» … این کار را بکنیم و با دست نشانش دادم. نقش مان را با شوخ طبعی تمام انجام دادیم و این شد نتیجه معروف شدن برای چند ثانیه 🙂

فستیوال فیلم تورونتو

https://www.tiff.net/
More from ونداد زمانی
ما از خوشحالی مردم خوشحالیم
هر اجتماعی ذاتاً آرامش می خواهد، از قوانین ثابت و مشخص که...
Read More