چگونه بفهمیم یک زن از ما خوشش می آید

اغلب موجودات زنده و بخصوص در دنیای پستانداران جنس نر حرکت اول برای شروع آشنایی را  انجام می دهد و جنس ماده تصمیم می گیرد که بپذیرد یا رد کند.

این الگو و مسیر آشنایی ساخته و پرداخته یک دوره صدها هزار ساله و حتی میلیونها ساله است. رقصی است که حرکات و چرخش ها و قدم برداشتن هایش را طبیعت برای موجود انسان در نظر  گرفته است. ما هر چه زودتر این رقص را یاد بگیریم به نفع ما است.

ما مردان در ضمن مهم است بدانیم که ماجرای آشنایی اولیه یک رقص ساده با قدم های مشخص مثل دوران قدیم نیست. موقعیت و استقلال و قدرت زنان در طی ۵۰ سال گذشته خیلی بهتر شده است ولی رقص آشنایی و رابطه سنتیو معمول را تغییر داده است و ممکن است شانس آشنایی با زن دلخواه را کاهش دهد.

در دنیای کنونی حدود ۵۰ رفتار و نشانه زنانه هست که غیرمستقیم می گوید علاقمند آشنایی با شما است ولی ۱۲ علامت وجود دارند که در همه اجتماعات تکرار می شوند:  

به شما لبخند می زنند
تلاقی سریع نگاه با شما دارند
وقتی به انها می نگرید نگاه شان را به سمت دیگر می کشانند
کمی طولانی تر از حد معمول چشم در چشم شما می دوزند
انگشتان دست شان را درون موهای شان می کشند
به طرز نامحسوس لبان خودشان را می مکند
گردن شان را به رخ می کشند
سرشان را به سمت شما کج می کند
به سمت شما می نشینند
خیلی سبک و نامحسوس بازو و شانه شما را لمس می کنند
حرفهای شما را با مزه می یابند و می خندند
مشغول لمس یک کلید یا دستبند دست خودشان یا چیزی مشابه می شوند  

همه ما مردان این علاٍئم را می شناسیم ولی متاسفانه متوجه شرایط و لحظه ایی که این علاثم را می بینیم نیستیم. برای مثال متوجه جذابیت کارمند بانک می شویم. وقتی لبخند زیبا و حس خوش آمدگوی شان را می بینیم برای مان سخت است آن را به حساب ناز و ادای شان نگذاریم. نشانه را می بینیم ولی قادر به تفکیک آن با رفتار معمول شغلی شان نمی شویم.

مورد دیگری که مردان را سر در گم می کند دیدن یک نشانه علاقه از یک زن است که فقط یکبار صورت میگیرد و لی ما سریع دوست داریم فکر کنیم حتما از من خوشش آمده است بدون اینکه دنبال یافتن اشاره های دیگر یا تکرار آن باشیم.

بدون تردید همه این صدها نوع حس و رفتار برای تشخیص علاقه زنان، سخت و گمراه کننده است. از همه سخت تر تحمل این واقعیت است که او علاقه ایی شان نمی دهد. ما مردان بهتر است دلباز و بزرگوار باشیم و به این فکر کنیم که وقتی درون هر جمع، ما حق انتخاب داشته ایم و از یکی خوش مان آمده است. این حق را به او هم بدهیم که خیلی ساده و طبیعی برایش جذاب نباشیم.

 این رقص مخصوص نوع بشر را بیاموزیم و تکرار و تجربه کنیم تا زنی که می خواهیم هم دم و هم سر ما باشد را با ندانم کاری از خود نگریزانیم.


How to Know If a Woman Likes You
https://www.artofmanliness.com/people/relationships/know-woman-likes/

More from مرد روز
شگردهای ساکت برای جلب توجه خانم ها
فرصت آشنایی، دیدار و تماس از طریق تلفن و چت و  شبکه...
Read More