نوروتان شاد و مبارک

عید باستانی ایران را تبریک میگم.

آیین هایی که داریم بنیان های هویتی است که هنوز برای ما باقی مانده است.

در هر وضعیتی هستیم شاد باشیم و امیدوار و آماده که نوروز ایران حتما فرا می رسد.

More from ونداد زمانی
پینک فلوید کانادایی
گروه موسیقی Patrick Watson  چهارمین آلبوم شان را به بازار عرضه کردند. دو...
Read More