نوروتان شاد و مبارک

عید باستانی ایران را تبریک میگم.

آیین هایی که داریم بنیان های هویتی است که هنوز برای ما باقی مانده است.

در هر وضعیتی هستیم شاد باشیم و امیدوار و آماده که نوروز ایران حتما فرا می رسد.

More from ونداد زمانی
استقلال کشور قم، بهترین اتفاق ملی ایران
استقلال کشور قم، شاید یکی از بهترین اتفاق های تاریخ ایران خواهد...
Read More