بن بست اقتصادی حکومت و حراج کشور

طرح حراج اموال دولتی از زمان احمدی نژاد کلیک خورد. آن هم وقتی که نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشتند. در دوران روحانی لایحه ایی برای این منظور به مجلس راه پیدا کرد و بالاخره تصویب هم شد.

اما بن بست اقتصادی بالاخره مجبور شان ساخت چوب حراج به سرمایه ها و بنگاه های اقتصادی کشور بزنند.

More from مرد روز
نجات بچه پلنگ توسط دیده‌بان محیط زیست
محیط بان با صبوری تلاش می کند بچه پلنگ افتاده در کانال...
Read More