نسرین ستوده اولین ریاست جمهور ایران آزاد

بی تردید اتحاد لازم شکل خواهد گرفت و از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. رضا پهلوی می تواند مشروط و موقت رهبری عبور از جمهوری جنایتکار اسلامی را بر عهده داشته باشد. توانایی و پایگاه عمومی اش را دارا است.

اما بعد از دوران گذار از حکومت اسلامی، نسرین ستوده کاندید مناسبی برای انقلاب زن زندگی آزادی خواهد بود.

More from ونداد زمانی
کوکاکولا و انسان
روزانه نزدیک به دو میلیارد کوکاکولا توسط مردم جهان نوشیده می‌شود؛ نوشابه‌ای...
Read More