تا جمهوری اسلامی هست جان جوانان وطن در خطر است

جوانان وطن را نکشید

More from مرد روز
کاریکاتور روز – تلفن دستی
  http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=phone&i=114  
Read More