عکس روز – تیم ملی ایران

بعد از دستگیری وریا غفوری کاپیتان واقعی تیم ملی فوتبال ایران، بی تردید تیم ملی ایران در خیابانهای کشور و کنج زندانها هستند.

More from مرد روز
یک نوع فمینیسم جدید به نام ۴ ب
از چند سال پیش یک نوع رفتار فمینیستی در بین زنان کره...
Read More