خوشا شیراز و وضع بی مثالش

هيچكس نميتونه جلوى زندگى رو بگيره! شهروندان ایران بالاخره از ترس عبور كردند. همه جای ایران فریاد مخالفت با استبداد مذهبی شنیده می شود. بدون شك اين اتفاق شگفت انگيز رو بيش از همه، مديون جوونها و نوجونهای وطن هستيم.

#مهسا_امينى

#زن_زندگى_آزادى

#جمع_كنيد_بريد

#opiran

Written By
More from ناشناس
زهرا امیر ابراهیمی و داستان فرار از عنکبوت مقدس
جایزه‌ات مبارکت باشد. تو لیاقت زنده ماندن، جایزه بردن، دیده شدن، مفتخر...
Read More