جنگ داخلی و سوریه شدن، پیشبینی نظام نیست تهدید نظام است

به نظر من هر کس اندکی هوش و همینطور صداقت داشته باشد اعتراف می کند که جنگ داخلی و سوریه و تجزیه شدن و … «پیشبینی» نظام نیست بلکه «تهدید» شان است.

همه ما فهمیدیم رویکرد جمهوری اسلامی به ایران، رویکردی ابزاری است. متاسفانه آنها قویا معتقدند «دیگی که برای ما نجوشد، بهتر که سر سگ در آن بجوشد» یک مساله پنهانی نیست. حتی حقیرترین جیره خواران نظام مقدّس هم به آن معترف هستند.

با تمام این اوصاف، احدی از این هشدار دهندگان که ملت را از جنگ داخلی می ترسانند احساس نمی کنند شاید بهتر باشد به جای نهیب به ملت کارد به استخوان رسیده، به خودشان بنگرند که نیم قرن در حال چپاول و زورگویی هستند.

ای نظام قدسی، اگر براستی برایت این سرزمین مهم است و فکر می کنی پافشاری ملت برای رها شدن از تو ممکن است به ایران آسیب بزند، پس استعفای دستجمعی بدهید تا انتقال قدرت سیاسی به مردم، مسالمت آمیز صورت بگیرد.

اما متاسفانه همچنان زبان شان برای ملت ایران دراز است که با اعتراضات سراسری شما ممکن است سوریه شویم!

#مهسا_امینی

#اعتراضات_سراسری×

#زن_زندگی_آزادی

Written By
More from ناشناس
من یک شهروند ساده‌ام و نمی‌دانم حق با کیست ولی
اگر بپرسی چرا طرفدار تیم استقلال هستم ممکن است ده‌ها دلیل بیاورم...
Read More