بیگانه‌پرست واقعی شما هستید

دست روی زنان وطن بلند نکن ای بیگانه پرست

More from مرد روز
۶ کاریکاتور در باره ۶ نوع عشق
کاریکاتوریست ها چاره ای ندارند جز انکه بیرحم باشند بخصوص وقتی نوبت...
Read More