بیگانه‌پرست واقعی شما هستید

دست روی زنان وطن بلند نکن ای بیگانه پرست

More from مرد روز
فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد
فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای...
Read More