بیگانه‌پرست واقعی شما هستید

دست روی زنان وطن بلند نکن ای بیگانه پرست

More from مرد روز
کاریکاتور روز – چشم مردان از دیدن … سیر نمی شود
سه کاریکاتور که یادآوری می کند ما مردان هیچوقت از بعضی بابت...
Read More