تظاهرات در ایران علیرغم قطع اینترنت ادامه دارد

https://twitter.com/khoshnevisnaser/status/1573762213151707136

#مهسا_امینی #اشنویه #OpIran

More from مرد روز
سیسرون: ۶ خطایی که انسانها بهتر است مرتکب نشوند
فیلسوف و سیاستمدار معروف « سیسرون» از مهمترین متفکرین جمهوری رم باستان...
Read More