همه ایران قربانی استعمار مذهبی است


سوگ ملی برای مرگ غم انگیز یک زن دیگر ایران که قربانی افکار مخوف نظام فاسد و اشغالگر حاکم بر وطن شده است

More from مرد روز
بانکِ ذخیره دانه‌های گیاهی در سیاره ما
در سراسر سیاره ما حدود ۱۷۰۰ بانک ذخیره دانه های گیاهی وجود...
Read More