همه ایران قربانی استعمار مذهبی است


سوگ ملی برای مرگ غم انگیز یک زن دیگر ایران که قربانی افکار مخوف نظام فاسد و اشغالگر حاکم بر وطن شده است

More from مرد روز
سوار تاکسی شد و رفت
مرد گیاهخوار شده بود. درست شب تولد چهل سالگی‌اش اعلام کرد که...
Read More