گزارش مصور از زن زیبا و خانه چوبی

عکاس استرالیایی استیو مککی با همکاری یک مدل ۲۰ ساله آلبومی زیبا از جذابیت بدن زنانه درون یک خانه ساحلی خلق کرده است.

More from مرد روز
۹۰ کشور جهان رشد منفی جمعیت دارند
بر اساس آخرین آمار فصلنامه معتبر «لنست» از حدود ۶۵ سال پیش...
Read More