گزارش مصور از زن زیبا و خانه چوبی

عکاس استرالیایی استیو مککی با همکاری یک مدل ۲۰ ساله آلبومی زیبا از جذابیت بدن زنانه درون یک خانه ساحلی خلق کرده است.

More from مرد روز