کلوپ مردانه « بیایید قدم بزنیم و حرف بزنیم»

در ۳۵ سالگی بعد از ده سال رودرویی با اضطراب و تشویش و مشکلات زناشویی که منجر به طلاق شده است اسکات آتون جانسون تصمیم میگیرد کلوپی برای مردان شبیه خود بسازد.

او در شبکه های اجتماعی به تبلیغ کلوپ خودش پرداخت و فکر می کرد بلافاصله صدها مرد به او می پیوندند. اما در شروع فقط یک نفر ابراز علاقه کرد. او می گوید در اولین دور همی دو نفره او و یک مرد دیگر ۸ ساعت تمام درددل کردند.

دیری نپایید که مردان دیگر به این کلوپ ساده مردانه پیوستند. کلوپ را ثبت کردند و علاقمندان کنونی اش به جند هزار نفر رسید. اگر این روند ادامه یابد کلوپ را به سطح استان و کشور می برند.

این کلوپ مردان سعی می کند در روزهای هفته برنامه پیاده روی گروهی درون شهر بگذارد. هیچ قرار و ایده خاصی را دنبال نمی کنند جز اینکه گوش شنوایی برای همدیگر باشند.

جوانترین عضو کلوپ ۱۹ ساله و مسن ترین شان ۷۰ ساله است. امید و هدف اصلی شان کمک به همدیگر است و در صورت امکان فرصت آشنایی و دوستی درازمدت… آنها به مرور در تولدها یا جشن های مختلف زندگی همدیگر شرکت می کنند.

مشکلات روحی و روانی بار سنگینی بر روی دوش مردان می گذارد بیشتر از همه به خاطر اینکه درددل کردن و از ناراحتی ها و شکست ها حرف زدن در تربیت مردان یک منطقه ممنوعه است.

یک هدف دیگر این کلوپ تمرین آرامش است. سعی می کنند با الگوهای مختلف مدیتیشن که برای هر کدام شان مناسب است در حین قدم زدن یا نشستن درون کافه یا درون طبیعت، آن را تمرین کنند.

نیت اصلی اسکات آتون جانسون این است که مردان بتوانند نظرات و تجربه های زندگی شان را ابراز کنند بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند. مردان بهتر است دست از سکوت در باره خودشان و رنجی که می برند بکشند. پناه بردن به مشروب یا انواع اعتیادها برای پوشاندن رنج، به اذیت بیشتر مردان می انجامد.

اخرین خبر خوب در باره کلوپ این است که اسکات و دوست دخترش توسط یک شرکت جهانگردی انگلیسی به سفر یک روزه در پاریس مهمان گشته اند 🙂

the man who set up a mental health walking group for ‘blokes’

More from مرد روز
کلکسیون بهاره زوج معروف مد
دو نماینده زیبای مد اروپا Veronika Heilbrunner  و Justin O’Shea .خودشان لباس...
Read More