چرا تحقیر و توهین اعتقادات، درست نیست

۱- توهین به مومنین چیزی شبیه فحش ناموسی است که فقط ناراحت مان می کند اما بر حدت و شدت دفاع از چیزی که برای ما مهم و محترم است می افزاید. تحقیر و توهین اعتقادات، متاسفانه بر عمق نفرت افراد مذهبی می افزاید

پناه بردن به توهین عملا یعنی اینکه تنبیه را وسیله تصحیح اشتباه بدانیم. توهین، یک رفتار انسانی و مفید و معاصر نیست. ذهنی که دنبال تنبیه و توهین به عنوان راه حل است عملا خودش یک ذهن مذهبی است.

۲- بخش اعظم مذهبیون سیاره ما فقط مومنِ ایده های معنوی و عاطفی هستند. این حس و ایمان یک رفتار طبیعی انسانی است چون بشر موجودی شدیدا تخیلی، انتزاعی و معنوی است.

۳-مذهب یک کلک تکاملی ساخته بشر است و اگر این داستانها و ایمانها نبود بشر دق میکرد و منقرض می شد. تا مرگ هست و تا نابرابری اجتماعی هست مذهب و امیدی که تولید می کند کماکان خواهد بود.

۴- مذهب را می شود نقد کرد. مقدسات ساختگی کارمندان حرفه ایی مذاهب را می شود زیر سوال برد. حقانیت ادعاهای غیرعلمی شان که روی زندگی کنونی تاثیر دارد را می شود انتقاد کرد. ذهن مذهبی معتقد به تنبیه گناهکاران، همیشه طرفدار اعدام است. ذهن مذهبی تغییراتی که در زندگی اجتماعی بشر ایجاد شده را نادیده می گیرد. مثلا هنوز می خواهد کنترل شدید روی روابط و سلیقه فرزندان و بخصوص زنان داشته باشد. ذهن مذهبی کلا ذات زن را گمراه کننده و بد می داند.

۵- ذهن مذهبی بدبین است و دنبال پلیدی و توطئه در انسانها و بخصوص در تلاش های علمی بشر است. اکثریت بشر با ذهن مذهبی، مخالفین اصلی واکسن معالجه ویروس کووید بوده اند.

۶- افراد دارای ذهن مذهبی در همه جای دنیا به خاطر تغییرات گسترده در سبک زندگی بشر، یک حس مستاصل دارند. آنها در حالت دفاعی و حتی پرخاشجویانه هستند. برای همین توهین و تحقیر کاربرد وارونه خواهد داشت.

۷- تجربه مدارای کشورهایی نظیر کانادا با مذاهب و شعائر و اعتقادات شهروندان کشور نمونه مطلوب و مفیدی است که بد نیست دقت بیشتری نسبت به آن به خرج داد. فقط شهر تورونتو بیش از ۷۰ مسجد و صدها کلیسا و به همان نسبت آتشکده و معبد اعتقادات مختلف حتی برای شیطان پرستان دارد.

۸- این را هم بد نیست در نظر بگیرید که ایرانیان به خاطر اذیت و ویرانگری شیعه سیاسی، بیش از حد ضدمذهب گشته اند و هر ریسمان سیاه و سفید را مار می بینند.

۹- حقِ داشتن مذهب و حق اجرای شعائر مذهبی و معنوی یک حق تصویب شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل است.

image source

https://news.harvard.edu/

Written By
More from Saide Kardar
لاس وگاس سرزمین عجایبِ ثروت
اسفیر شگفت انگیزترین ساختمان مدرن شهر از نظر تکنولوژی سرآمد معماری جهان...
Read More