رابطه‌‌تان به آخر که رسید به خودتان توهین نکنید

بعد از هفت سال زندگی مشترک تازه بعد از جدایی دارم می فهمم که از من سواستفاده شده. چطور با این حقیقت تلخ کنار بیایم؟


ناشناس محترم

چطور می شود حداقل ۷ سال با یک نفر آشنا باشی و زندگی مشترک داشته باشی و یکدفعه آن هم بعد از جدایی کشف کنی که طرف مقابل تمام مدت مشغول سواستفاده از تو بود؟

بیش از ۲ هزار روز با وی زندگی کردی و متوجه نشدی؟ آیا فکر نمی کنی این یک توهین بزرگ به تشخیص خودت است؟ فکر نمی کنی داری به خودت بی احترامی می کنی؟

وقتی به عنوان یک انسان بزرگسال بالغ، یک نفر را برای زندگی مشترک یا حتی دوستی بسیار نزدیک برمی گزینید بدانید که نیمی از مسولیت سطح کیفیت رابطه تان بر دوش شما است.

وقتی مدعی می شوی در تمام مسائل پیش آمده مورد استفاده قرار گرفتی یعنی تشخیص و تصمیم خودت از اول غلط بوده و بدون تردید منافع یا نیازهایی داشته ایی که برای دستیابی به آن چشمت را به روی واقعیت بسته ایی.

شما زن و شوهر ۱۰۰ سال پیش نبودید که چشم بسته و به حکم خانواده و سنت باید می سوختید و می ساختید. خودت را فریب نده. تو در هر شرایطی که بوده باشی می توانستی به قول خودت این « سواستفاده مداوم» را ببینی.

بزرگسالانه سهم خودت در این اشتباه را ببین و با خودت کنار بیا. این تجربه را به فال نیک بگیر و دفعه بعد دقیق و همه جانبه دست به این انتخاب مهم زندگی بزن. تنفر و کینه و مظلوم نمایی راه حل تو نیست.

Written By
More from بهمن
او رفت و تقریبا پشت سرشم نگاه نکرد
سنگ صبور عزیزم سلام. من دختری هستم که همیشه تو روابطم یه...
Read More