یاد تو و قلب سنگدل من

مدام به یاد تو می‌افتم. مدام. انگار این قلب من نمی‌خواد به من رحم کنه

“I keep remembering — I keep remembering. My heart has no pity on me.”― Henri Barbusse Artwork by Franklin Caña Valencia

More from مرد روز
آنچه که خوب است در باره ادوکلن مردانه بدانید
دقیق تر بخواهیم حرف بزنیم ۸۰ درصد ما مردان، معمولا از ادوکلن...
Read More