یاد تو و قلب سنگدل من

مدام به یاد تو می‌افتم. مدام. انگار این قلب من نمی‌خواد به من رحم کنه

“I keep remembering — I keep remembering. My heart has no pity on me.”― Henri Barbusse Artwork by Franklin Caña Valencia

More from مرد روز
ده عکس هفته سیاره ما
از مدل مرد طلایی تا حضور پاپ در جشن واتیکان تا گارسن...
Read More