عکسهای یک زوج در هم تنیده

حسِ عشق بین دو انسان همیشه در آلبوم های عکاسی ملینا بائزا حضور دارند این آلبوم از مدل ها گرفته نشده است. تصاویر زوجی است که عکاس آنها را می شناسد و می داند چه احساس دوست داشتنی بین شان وجود دارد. آثار عکاس شیلی/پرتغالی در نشریات متنوع مد و عکاسی به چاپ رسیده است.

ملینا بازا

More from مرد روز
روز جهانی مردان و سلفی ۱۰۰۰ مرد سبیلوی ایرانی
29 آبان روز جهانی مردان است و ما تصمیم گرفتیم به میمنت...
Read More