ژن همه ما تکرار می‌شود حتی آنهایی که فرزند نداریم

حدود ۹۰ سال پیش دکتر هالدین زیست شناس انگلیسی که سهم مهمی در پشتیبانی علمی از داروین داشت در یک جمله شوخی مانند گفت: « من حاضرم جانم را فدای ۸ پسرعمو یا ۲ برادر کنم»

این شوخی علمی دارد می گوید درصد اشتراک ژنی که با ۲ برادر دارم مساوی است با شباهت ژنتیکی که با ۸ پسر عمو دارم.

این شوخی علمی دارد می گوید من اگر فدای آنها شوم اشکال ندارد چون آنها ژن مرا به هر حال تکثیر خواهند کرد.

شوخی علمی که در ضمن می گوید من حتما لازم نیست بچه دار شوم تا مشخصات ژنتیک خودم را بر جای بگذارم. حتی مشخصات ظاهری، شخصیت و حتی خلق و خوی من نیز به هر حال تکرار خواهد شد

همه انسانها هر کجا که زندگی می کنیم جزو یک استخر بزرگ ژنتیک پیرامون هستیم.

همه براداران و خواهران و فرزندان عموها و خاله ها، درصدی از ژن ما را در خود دارند. حالا تصور کنید صدها نفر از فامیل دور و نزدیک و قدیم و جدید که اصلا نمی شناسیم هم هر کدام حداقل ۱ درصد ژن ما را حامل هستند.

اگر به تخیل مان میدان دهیم و از محدوده فامیل چند صد ساله مان هم بگذریم می توانیم از دید تحول و تکامل حیات جند میلیارد ساله زمین به ماجرا بنگریم.

حقیقت حیات بر روی این سیاره کوچک گواه آن است که ساختار ژنتیک تک تک ما توسط فامیل، قبیله، روستا، شهر، کشور و کل بشر در حال تکرار است.

مقالات ارجاعی
Is the Meaning of Your Life to Make Babies

Kin Selection

Image source

https://www.wbur.org/More from ونداد زمانی
آینده ایی ترسناک در داستانی جذاب برای نوجوانان
همه ما در باره مدینه فاضله و آرزوهای اتوپیایی آینده شنیده ایم....
Read More