ضعیف شدن مردان در اوج قدرت تمدنها

در طول تاریخ تمدن های مختلف، یک مشکل اساسی گریبان جوامع را می گرفت که به نابودی و سقوط تمدنها می انجامید. بسیاری از حکومت ها توسط یک مرد قدرتمند ایجاد می شد ولی انباشت ثروت و زندگی تجملانه، نسل های بعدی اش را ضعیف می ساخت.

در اوج امپراطوری انگلیس، متوجه شدند آسایش و بهروزی منجر به ضعیف شدن شخصیت و عزم مردان شده است. برای همین برای پسران بریتانیا از دوران کودکی واحدهای شبه نظامی شیربچه و پیشاهنگ و بعد جوینده سیار ساختند تا زندگی سخت تر را تجربه کنند.

در رمانه ما هم پسران در اجتماعات بشری علاقه شان به درس خواندن کمتر شده است و در مقابل، شاهد افزایش افسردگی، خودکشی و اعتیاد در بین مردان هستیم.

مردان وقت بیشتری صرف بازی کامپیوتری می کنند. بیشتر پورن می بینند. بیشتر مشروب و دخانیات صرف می کنند. حتی فارغ التحصیل شدن شان در رشته های مختلف دارد مدام کمتر می شود. زندانهای جهان پر از مردانِ با خلافکاری های کوچک است.

نویسنده معروف امریکایی جی مایکل هاپ که موضوع اصلی قصه هایش شجاعت، ریسک پذیری و مجراجویی مردانه است و بیش از ۴۰ کتاب پر فروش جهانی نوشته است می گوید:

Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, weak men create hard times- G. Michael Hopf

«زندگی سخت، مردان قوی می آفریند. مردان قوی زندگی بهتر می آفرینند. زندگی بهتر مردان را ضعیف می کند. مردان ضعیف، زندگی سخت می آفرینند و دوباره زندگی سخت، مردان قوی می آفریند »

راه حل برای برون رفت از این افت و خیز وضعیت مردان، همانطور که تاریخ تمدنها نشان داده است شکل گیری مجدد فرهنگ بلندپروازنه و جسور مردانه است. مردانی که خواهان موفقیت بیشتر از طریق سخت کوشی، رقابت و تطبیق بهتر با شرایط جدید هستند.


Written By
More from Saide Kardar
اوپنهایمر- عشق امریکایی‌ها برای انتقاد از کارهای بدی که کردند
کریستوفر نولان کارگردان خوب انگلیسی که تابعیت امریکایی گرفت و عضو انجمن...
Read More