چرا از روبرو شدن با زنها می‌ترسم


دارم ۳۰ ساله میشم و هنوز که هنوزه جرئتم رو کاملا از دست میدم وقتی جلوی یک زن قرار می گیرم. بخصوص زنهایی که به نظرم جالب یا جذاب هستند. استرس همه وجودم رو میگیره. ناراحت و حتی افسرده میشم از حالتی که پیدا می کنم. اگه دست خودم باشه ترجیح میدم پا به فرار بگذارم.

در تمام شاید ۱۰ سال گذشته یک جمله کامل هم با یک همکلاسی یا همکار که فکر کردم خوشم میاد رد و بدل نکردم. من آدم خجالتی نیستم. توی جمع عادی هستم. من حتی با زنهایی که حسی نسبت بهشون ندارم راحتم. چرا من اینطوری ام؟اسد عزیز

به نظر من که نزدیک به ۱۱ سال است سنگ صبور مجله مرد روز هستم و تاکنون به بیش از دو هزار سوال خصوصی و عمومی شده مردان ایرانی جواب دادم مهمترین عامل خجالت و شرم و ترسی که بعضی از مردان ایرانی در مقابل زنان دارند به خاطر نداشتن تربیت جنسی درست است. اما چطور؟

متاسفانه بعضی از ما مردان ایرانی در نوعی از معصومیت کودکانه درجا می زنیم. وقتی چشم مان مجذوب جذابیت جنسی طرف مقابل می شود ناخودآگاه فکر می کنیم مرتکب یک عمل غیراخلاقی شده ایم و شرم وجودمان را احاطه می کنیم.

همانقدر که تربیت سنتی، زنها را به فاحشه و فرشته تقسیم می کند برای ما مردان هم تربیت سنتی دو راه قرار داده است. بعضی از ما یا خجالتی خیلی نجیب هستیم یا هر نوع نجابت را زیر پا میگذاریم.

به ما مردان یاد نداده اند حس دیدن یک زن که به نظر ما جذاب است اصلا بد و شرمسارانه نیست. متاسفانه برای همین یا از زنان نجیبانه می گریزیم یا بی مهابا و حتی به صورت تحقیر آمیز فقط دنبال تسخیر شان هستیم.

به عبارتی ما به تصوری که از زن برای ما ترسیم کرده اند پناه می بریم. زن یا فرشته است که نباید به خودمان اجازه دهیم تمنای جنسی مان را شاهد باشند و مثل تو از آنها بگریزیم یا فاحشه است و مرزی برای حرمت زیبایی جنسی اش، قائل نشویم.

اسد عزیز به این واقعیت فکر کن که زیبایی بدن زنان از لطافت پوست و موی سر تا لبهای جذاب یا پستان ها، تا قوس زیبای باسن و حتی صدای ظریف شان، نتیجه تحول و تکامل میلیونها ساله حیات است تا بقای نسل بشر تضمین شود. اگر این نشانه های طبیعی از جذابیت و زیبایی در زنان نبود نسل بشر منقرض می شد.


Photo by Mary Oloumi on Unsplash


Written By
More from بهمن
می‌خواهم یک نفر دیگر باشم
سلام. من چهل و چهار ساله هستم. فرصت های زیادی داشتم که...
Read More