اوکرائین: موقع قتل، از ناگزیری قاتل برای جنایت حرف نزنیم

وسط جنگ و بمباران از دلایلی که یک متجاوز را وادار به جنایت می کند نگوییم.

یک قاتل معمولی هم دهها دلیل تربیتی و خصلتی و حتی نامرادی هایی که به او متحمل شده او را به قتل انسان دیگر ترغیب می کند.

اما وقتی که چاقوی قاتل در شکم قربانی است در باره ناگزیری عملش حرف نزنیم. کارش را توجیه نکنیم.

انسانی ترین کار همکاری جهانی برای جلوگیری از کشتار مردم اوکرایین است.

دعوای بنیانی بین شرق و غرب عملا در قرن ۲۱ وجود ندارد. همه قدرتهای دنیا، اساس اقتصادشان سرمایه داری است. اگر تضادی هست تضاد منافع درون یک سیستم اقتصادی است. تردید نکنید حکومتهای روسیه و چین و ج. ا هم اقتصادشان سرمایه داری است.

پنج تا قلدر توی محله هر بار جنایتی می کنند، در حین جنایت هر کدام شان نگوییم بیایید ریشه یابی کنیم بقیه قلدرها چقدر نقش داشته اند؟

طبیعی است سایر قلدرها هم تاثیر اساسی داشتند. یک بازار جهانی است و چندین قلدر مسلح اتمی که همیشه زور می گویند. غیرمستقیم مدافع و حامی پروپاگاندای قلدر متجاوز کنونی نباشیم برای اینکه قلدرهای دیگر هم نقش داشته اند.

ما شهروندان جهان بهتر است مدافع صلح و تفاهم باشیم و هر نوع جنگی را محکوم کنیم.

حتی اگر دلایل بیشمار دارید که ضدغرب و امریکا باشید و جنایات بیشمار آنها را می شناسید ولی درست در همین لحظه وقتی یک کشور جلوی چشمتان دارد نابود می شود مدافع انسانها و قربانیان این جنگ باشیم.

از هر مسیر و تلاش اجتماعی و سیاسی و غیرنظامی، بخواهیم جلوی تجاوز روسیه گرفته شود.

این جنایت به ضرر مردم روسیه هم هست.

More from ونداد زمانی
قصه های مرموز فلانری اوکانر
 داستان‌های کوتاه خانم Flannery O’Connor نویسنده‌ی برجسته قرن بیستم آمریکا، پایان هراس انگیز وغافلگیر...
Read More