تاریخ ساختگی هزاران ساله پرده بکارت

هنوز به طور یقین معلوم نیست چرا پرده بکارت در بین جنس مونث انسانها و بعضی از پستانداران نظیر اسب، فیل و نهنگ وجود دارد.

اما به طور یقین و علمی معلوم است پرده بکارت به جز یک مورد که کاملا روی واژن را می پوشاند انواع دیگر پرده های بکارت، نصفه نیمه هستند.

نظریه میمون سانان آبزی

می گویند پستانداران میمون سان در طی چندین میلیون سال گذشته برای فرار از گرما و فرار از درندگان، بخش های از روز را درون آب رودخانه ها و دریاچه ها یا مانداب ها به سر می بردند. پرده بکارت آن زمانها شکل گرفت تا جلوی ورود انواع آبزیان ریز و حتی باکتری ها را به درون واژن پستانداران ماده بگیرد. این لایه نازک باقیمانده تغییرات تکاملی است که در بدن انسان مونث وجود دارد.

نظریه زیست شناسی تکاملی

از هزاران سال پیش مردان مطمئن نبودند که فرزند زن باردار به آنها تعلق دارد یا خیر… برای مردان که همه زندگی شان صرف پس انداز و زندگی بهتر می شد و برای تولید ثروت تن به هر ریسک و جنگی می دادندمهم بود که ارثیه شان به فرزندانی برسد که ژن آنها را دارند.

برای همین باکره بودن تبدیل به نشانه گرانقدری شد که به طور روانی خیال مردان را راحت می ساخت و فکر می کردند اگر با زنی که برای اولین بار جفتگیری می کند همبستر شوند پدر بودن شان را محرز می سازد.

اهمیت بکارت برای پدران خانواده تبدیل به یک منبع درآمد و ثروت شد. باکره بودن دختران برای شان مهریه و هدیه هایی از طرف شوهر ایجاد می کرد.

کنترل میل جنسی زنان

همه دلایل برای ساخته شدن مفهوم باکرگی توسط مردان و جامعه و سنت ها خلق شد تا به کنترل فعالیت جنسی دختران و زنان دست یابند. باکرگی عملا یعنی زنان نباید میل جنسی داشته باشند و فقط موظف هستند با یک مرد آمیزش داشته باشند و برایش بارور شوند. محدودیتی که اصلا برای مردان ایجاد نشده است.

این روزها معلوم شده است اغلب پرده های بکارت نصفه نیمه یا دارای سوراخ های متعدد هستند.

بسیاری از دختران اصلا پرده بکارت ندارند یا بسیاری از پرده های بکارت به خودی خود بعد از انبساط دوباره به حالت اول برمی گردند.

خونریزی عادت ماهانه نمی توانست صورت بگیرد اگر پرده های بکارت قابلیت انبساط یا نصفه نیمه نداشته اند.

این روزها حتی به طور علمی می گویند که دنیای پزشکی قادر به تعیین تست باکرگی نیست.

این روزها معلوم شده است که دوچرخه سواری و انواع ورزش های حرفه ایی، خودارضایی زنان و استفاده از تمپان ممکن است پرده بکارت را پاره کنند یا برعکس همه این اتفاقات بیفتد و پرده بکارت از دست نرود.

The Concept of Virginity

The hymen remains an evolutionary mystery – and the focus of the oppression of women’s sexuality

https://www.depts.ttu.edu/rise/RISE_Peer_Educator_Blog/TheConceptOfVirginity.php
Breaking the Hymen: 9 Facts about Hymens and “Virginity” | Teen Vogue
Social Construct | Definition of Social Construct by Merriam-Webster (merriam-webster.com)
https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/virginity-0012610
What Is Virginity & The Hymen? | Losing Your Virginity (plannedparenthood.org)
https://www.naturalcycles.com/cyclematters/what-is-the-hymen
https://www.acog.org/news/news-releases/2019/11/acog-statement-on-virginity-testing

First, the facts: The hymen is a thin membrane, typically crescent-shaped, that stretches across some or all of the vaginal opening. Besides human females, African elephants have hymens, and, reportedly, so do other mammal lasses from rats to whales. In elephants, the hymen breaks only when females give birth. In humans, though, the hymen can tear from vigorous physical exercise, but it has been most closely associated with tearing during first sexual intercourse. Accordingly, many cultures construe an intact hymen as a guarantor of virginity.about:blankabout:blank

One evolutionary hypothesis suggests the hymen arose because it was a desirable trait, due to the common societal preference for virgin wives. But that explanation fails for other species. Instead, some scientists speculate that the hymen helps keep bacteria out of the vagina. Such infection prevention might give hymen-equipped female animals a survival and reproductive edge. But the scientific jury is still out.

More from ماهان طباطبایی
این روزها ۹۹ درصد افرادی که از کرونا می‌میرند آنهایی هستند که واکسن نزدند
جدیدترین گزارش از مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا...
Read More