چهار لنگر زندگی

دانشگاه استنفورد یک کورس تحصیلی دارد که به نظر می رسد خیلی هم معروف شده است. دو استاد خوشفکر با پشتوانه موفقیت در زمینه طراحی صنعتی وطراحی ایده ها، آن را برگزار می کنند.

حرف اصلی شان این است که تفکر هر انسان می تواند از سیستم منظمی از تصمیم و تلاش شخصی را کنار هم بگذارد تا زندگی شخصی به نظر خودش متعادل پیش برود.

این تفکر متکی بر سیستم طراحی، معتقد است هر انسان معاصر نیاز به چهار عنصر عشق، کار، سلامت و سرگرمی دارد تا برای خودش یک تعادل ایجاد کند.

مثل اینکه ماشینی دارید که روی دشبورد ۴ صفحه نشان دادن وضعیت دارد. افزایش یا کاهش هر کدام از اطلاعات چهارگانه می تواند نشانه تعادل شخصی هر فرد باشد …

ولی آیا باید تخت گاز کار کنید؟ یا مدام دنبال سرگرمی های دلپذیر باشید؟ یا اینکه مدام به عشق فکر کنید؟ آیا در هر دوه زندگی، چهار صفحه دشبورد زندگی می تواند فرق داشته باشد؟

در این تفکر برای مدیریت زندگی شخصی، هیچ بایدی وجود ندارد. همه چیز در جامعه و حتی بدن ما در حال تغییر است و هر فرد می تواند بهترین بالانس را درون دشبرد ماشین خودش اختیار کند.

یکی می تواند در ۵۰ سالگی دنبال شغل جدید برود یا شروع کند رقص یاد بگیرد یا نجاری بیاموزد. یکی می تواند در ۲۲ سالگی همه فکر و ذکرش را روی کار یا عشق بگذارد.

مادامیکه چشم هر انسان به درجات این چهار صفحه دشبرد زندگی اش باشد به خودی خود و به مرور تصمیم ها و هدفهای شخصی، منجر به یک مجموعه متعادلتر برای هر فرد میگردد.

Prototype Your Way to a Better Life

https://www.creativelive.com/class/designing-your-life-how-to-build-a-well-lived-joyful-life-bill-burnett-dave-evans/lessons/balance-love-play-work-health

More from ترجمه ونداد زمانی
اجازه بی‌خیالی دادن به ذهن
می‌گویند آدم ها در هر لحظه باید هشیار باشند و ذهن‌شان یک...
Read More