صحرای کربلای اصفهان

صحرای کربلایی که صدها سال است خودشان تخیل میکردند و اشک مردم را در می آوردند.

More from مرد روز
حالا حالاها باید تو حسرت یه ماشین باشم
پسری هستم ۲۱ ساله. طراح گرافیک که تو یکی از شرکت های...
Read More