کشمکش بین سنت و مدرنیته

قصه کوتاه « Daisy Miller» اثر هنری جیمز، سرگذشت دخترِ یک سرمایه دار نوکیسه‌ امریکایی در اواخر قرن 19 میلادی است که به اروپا فرستاده شد تا بتواند فرهنگ و مرام اشرافی را یاد بگیرد.

9781429959612

« Daisy» دختر جذاب، پرشور و ساد‌هٔ امریکایی، با روحیه‌ای سرشار از جسارت و کنجکاوی‌، در اولین روزهای اقامت در هتلی گرانقیمت، با نجیب زاده‌ای جوان به نام «Winterbourne» آشنا می‌گردد، جوان دانشجویی که به یمن ثروت موروثی در اروپا مشغول گذرانِ زندگی کمابیش اشرافی است.

آشنایی « دیذی» که اسم یک گل وحشی را با خود یدک می‌کشد با مرد جوانی که اسمش «زمستان‌زاده»است حکایت از تضاد بین پولداران نوکیسه امریکا و اشرافیت اروپا است. دخترِ امریکایی بی‌شیله و پیله‌ از همصحبتی و ملاقات با نجیب‌زادهٔ ایی با سواد و خوش سلیقه خرسند شده است. مردی که در ضمن مغرور و تنگ نظر هم هست.

صحنه‌ ملاقات اولیه زوج تازه آشنا شده، سرشار است از کلماتی که شخصیت  مرد اشرافزاده لوس را به رخ می کشد. او در یک محل عمومی به انتظار دختر امریکایی ایستاده است: « او از انتظار بدش می‌آید، این چه جایی است برای قرار ملاقات؟، چرا مردم به من زُل می‌زنند؟»

«زمستان زاده» سرزنشگر که قبل از آشنایی با دختر امریکایی هرگز با این شدت نسبت به هیچ زن دیگر احساس دلبستگی نکرده بود  با امیدواری حدس می زند که: «ماجرایی آشنایی ما ممکن است به رابطهٔ جدی ختم شود».

اشرافزاده جوان در‌‌‌ همان حین، رفتار آزاد و بدون ادا و اصول «دیذی» را دوستندارد ندارد و به تعبیر خودش رفتار وی «دهاتی گونه» است. مرد اروپایی، دختر را متضاد با پرنسیپ و پیشفرض‌هایی می‌داند که با آن بزرگ شده است.

 دختر شاد امریکایی که نماینده امریکا است نیز با معصومیتی شکننده، تاب تحمل شخصیت اشرافزاده را نداشت. در پایان قصه، «دیذی» در یکی از گردش‌های توریستی و بعد از به بن بست رسیدن رابطه‌اش با نجیب‌زاده جوان، در درون یک بنای بسیار باستانی دچار نوعی «تبِ اروپایی» می‌شود و می‌میرد.

گوینده قصه به خوبی از عهدهٔ مسئولیت خویش برای گستردنِ سایهٔ شک و تردید در قصه موفق بود. هنری جیمز وقتی داستان «دیذی میلر» را به رشته تحریر در آورد که هنوز جامعهٔ امریکا، به تصمیم قطعی در بارهٔ مسیر آیندهٔ کشور و انتخابِ بین مدرنیته و سنت نائل نشده بود. هنری جیمز با این قصه تلاش کرد تعریفی عقب مانده از اشرافیت اروپا ارائه دهد.

Henry James,  Daisy Miller

More from ونداد زمانی

تجاوز و جنایت با حکم اعدام، کاهش نمی یابد

اگر نگاهی داشته باشیم به انعکاس قتل و تجاوز آتنا اصلانی در...
بیشتر بخوان