کشمکش بین سنت و مدرنیته

href=”http://www.pagebypagebooks.com/Henry_James/Daisy_Miller/Part_I_p1.html” target=”_blank”>Daisy Miller»، اثر هنری جیمز، سرگذشت دخترِ یک سرمایه دار نوکیسه‌ امریکایی در اواخر قرن 19 میلادی است که به اروپا فرستاده شد تا بتواند فرهنگ و مرام اشرافی را یاد بگیرد.

9781429959612

داستان «« Daisy» دختر جذاب، پرشور و ساد‌هٔ امریکایی، با روحیه‌ای سرشار از جسارت و کنجکاوی‌، در اولین روزهای اقامت در هتلی گرانقیمت، با نجیب زاده‌ای جوان به نام «Winterbourne» آشنا می‌گردد، جوان دانشجویی که به یمن ثروت موروثی در اروپا مشغول گذرانِ زندگی کمابیش اشرافی است.

آشنایی « دیذی» که اسم یک گل وحشی را با خود یدک می‌کشد با مرد جوانی که اسمش «زمستان‌زاده»است حکایت از تضاد بین پولداران نوکیسه و اشرافیت می‌کند. »، دخترِ امریکایی بی‌شیله و پیله‌ای است که بدون ریا و تظاهر نشان می‌دهد از همصحبتی و ملاقات با نجیب‌زادهٔ «عصا قورت داده» که البته با سواد و خوش سلیقه نیز می‌باشد خرسند شده است. او با کنجکاوی و سماجت از Winterbourne می‌خواهد تا به بهانهٔ دیدن یک قصر معروف، یک روز تمام را با هم بگذرانند.

صحنه‌ ملاقات اولیه زوج تازه آشنا شده، سرشار است از کلماتی که شخصیت  اشرافزاده لوس را به رخ می کشد «او از انتظار بدش می‌آید، این چه جایی است برای قرار ملاقات؟، چرا مردم به ما زُل می‌زنند؟».

«زمستان زاده» سرزنشگر که قبل از آشنایی با دختر امریکایی هرگز با این شدت احساس علاقه نسبت به هیچ زن دیگر را تجربه نکرده بود با امیدواری حدس می زند که: «ماجرایی آشنایی ممکن است به رابطهٔ جدی ختم شود».

اشرافزاده جوان در‌‌‌ همان حین، تحمل رفتار آزاد و بدون ادا و اصول «دیذی» را ندارد و به تعبیر خودش رفتار «دهاتی گونه» دختر را متضاد با پرنسیپ و پیشفرض‌هایی می‌داند که با آن بزرگ شده است.

 نماینده دنیای مدرن نیز با معصومیتی شکننده، تاب تحمل شخصیت اشرافزاده را نداشت. «دیذی» در یکی از گردش‌های توریستی و بعد از به بن بست رسیدن رابطه‌اش با نجیب‌زاده جوان، در درون یک بنای بسیار باستانی دچار نوعی «تبِ اروپایی» می‌شود و می‌میرد.

گوینده قصه به خوبی از عهدهٔ مسئولیت خویش برای گستردنِ سایهٔ شک و تردید در قصه موفق بود. هنری جیمز وقتی داستان «دیذی میلر» را به رشته تحریر در آورد که هنوز جامعهٔ امریکا، به تصمیم قطعی در بارهٔ مسیر آیندهٔ کشور و انتخابِ بین مدرنیته و سنت نائل نشده بود.

Henry James,  Daisy Miller

More from ونداد زمانی

علاقه ای به روانشناسی ندارم

از «ورنر هرتزوگ» فیلمساز معروف آلمانی هیچ موقع توقع حرفی که باب...
بیشتر بخوان
  • علیرضا

    فارسیش هم هست؟