نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین

گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.

More from مرد روز
کاریکاتور روز زن
2 هزار سال قبل از میلاد مسیح و 2 هزار سال بعد از...
Read More