نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین

گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.

More from مرد روز
۱۲ دقیقه ورزش شدید روزانه برای سلامت عمومی بدن کافی است
جدیدترین تحقیق در باره سلامت عمومی نشان داده است ۱۲ دقیقه ورزش...
Read More