هیچکس به نصیحت شما گوش نمی‌دهد

دوستان و آشنایان ممکن است درددل کنند. احساسات شان را در میان بگذارند. شکایت کنند یا بگویند که نمی توانند در باره یک مسئله تصمیم بگیرند. برای همین بسیاری از شما خیال می کنید آنها نیاز به مشورت و نصحیت شما دارند.

اما این اصل را همیشه در نظر بگیرید که تا وقتی نصیحت و مشورت شما را نخواستند یعنی اینکه عملا به نصیحت شما گوش نخواهند داد.

شما خودتان اشتباهات و تصمیمات غلط داشته اید پس اجازه دهید هر انسان خودش در حین آزمون و خطا به شعور و تشخیص خودش دست یابد.

در اغلب مواردی که دهن باز می کنید و مطمئن هستید نظر یا سرزنش تان لازم و مفید است بدانید که دیگران اینطور فکر نمی کنند.

شما وقتی دیگران را با نظر خودتان متقاعد می سازید شاید دارید سرپوشی می سازید برای مشکلاتی که خودتان دچارش هستید. شاید غیرمستقیم دارید خودتان را سرزنش می کنید.

شاید ناخواسته و به زور دارید می گویید ببینید من چه فرد مفیدی هستم. من آدم باهوش و خردمندی هستم پس مرا در حلقه دوستی تان حفظ کنید.

خیلی ها مشکلات شان را با شما در میان می گذارند تا فرصت پیدا کنند تصمیمی که گرفته اند را برای شما تکرار کنند.

بهترین نصیحت یا مشورت شما فقط یک چیز است. سعی کنید خودتان معقول و متعادل باشید. آنها از شخصیت و تصمیماتی که در زندگی خودتان بروز می دهید بیشتر از حرفها و نصیحت های شما می آموزند.

People Don’t Want Your Advice

https://goodmenproject.com/featured-content/people-dont-want-your-advice/

More from ماهان طباطبایی
نوجوانان مذهبی اسرائیل، افکار جنسی ناخواسته شان، بیشتر از دیگران است
فصلنامه « تحقیقات جنسی» گزارشی در باره نوجوانان مذهبی اسرائیل منتشر کرده...
Read More