هر انسان دنیا را آنطور که می‌خواهد می‌بیند

More from مرد روز
فرهنگِ تفنگ در امریکا
حدود 40 درصد خانواده های امریکا حداقل یک اسلحه در خانه نگه...
Read More