هر انسان دنیا را آنطور که می‌خواهد می‌بیند

More from مرد روز
جوونی و این همه پریشونی
چندین نسل نتونست جوونی داشته باشه… منبع تصویر در توئیتر
Read More