هر انسان دنیا را آنطور که می‌خواهد می‌بیند

More from مرد روز

عکاس سرزمین عجایب

عکاس آلمانی Frank Kunert حدود یک ماه روی ساختن ماکت های کوچک از...
بیشتر بخوان