مد روزمره پائیزی

پاییز در اغلب کشورها فرصت بازیگوشانه ای می دهد به لباس هایی که برای سایر فصل ها خریده بودیم. پاییز و بهار فصل های بینابینی هستند برای همین می شود لباس های قدیمی کمد را بر اساس هوای همیشه متغیر پاییز استفاده کرد.

Autumn 6

amsterdam-damstyle-blogspot-nl-greens

autumn-3

autumn-8  autumn-m-1

autumn-m-2  autumn-m-7

autumn-m-10

autumn-m-13

natalie-off-duty

paris-leblogdebetty-com

paris-missmoss

More from مرد روز

تصاویری از مردانِ مشتری روسپی ها

[caption id="attachment_66841" align="aligncenter" width="700"] لوئیس نمی گوید چند ساله است. برقکار است و...
بیشتر بخوان