خواننده رپ «توماج» به خاطر ترانه‌هایش دستگیر شد

خواننده رپ بودن در همه جای دنیا یعنی اعتراض و انتقاد… موسیقی رپ در اغلب کشورهای جهان مدل بومی خودش را ایجاد کرده است و در ایران هم ترانه سرایان و طرفداران زیادی دارد.

تورج خواننده رپ ایرانی مدتی است با شجاعت و صراحت تمام حرف دلش را می سراید. صراحتی که منجر به بازداشتش شده است.


Toomaj توماج 
https://soundcloud.com/toomajsalehi

YouTube:
https://youtube.com/channel/UCwTGrbSxqlv

More from مرد روز
یک اعتراف و رقص صمیمی – Charlie Puth
داره میگه ببخش منو، اشتباه کردم. یه ذره مشروب زیاد خورده بودم....
Read More