زیبایی زنان، دنیا را انسانی تر می کند

هالیوود کارخانهِ ستاره سازی غرب، فقط کافی بود زن زیبارویی را کشف کند، طولی نمی کشید که آنها را به کمک همه وسایل ممکن، در ذهن و جان مردم به یادماندنی ترین و جذاب ترین ها تبدیل می نمود.

lauren-bacall

اما با همه سوء استفاده های ممکن که کالا سازی زنان، بر فرهنگ جامعه غربی و جهان ایجاد می کند اما نمی توان منکر بود که عظمت و شکوهی که برای ستارگان زن تهیه می دیدند بی شک بر اعتماد به نفس هر چه بیشتر زنان جهان، که به تازگی از دنیای آشپزخانه بیرون آمده بودند می افزود.

در طی سال های دو جنگ جهانی برزگ در غرب و خالی شدن مردان از صحنه کار، اداره، بهداشت و آموزش، سکان کشتی به ناگزیر به زنان سپرده شد. تجربه زندگی مستقل، قدرت و تخصص های متفاوت تر از وظایف خانه داری، با طبع زنان سازگاری داشت. از آن پس زنان مدام از خانه فاصله گرفتند. سینمای زنان مرگبار «Femme fatale »، یکی از واکنش ها و اعتراضات اولیه ناشی از اضطرابِ اجتماعِ در حال تغییر بود.

مردان غربی، کم کم ولی بی وقفه، افزایش حضور زنان در بیرون از خانه را پذیرا شدند. هالیوود نیز از مسیر عمومی تحولات و حضور بیشتر زنان در جامعه تابعیت کرد و سینمای لوکس و سرشار از ستارگان جذاب زن را برپا نمود. این مسیر غیرقلبل بازگشتِ جشنِ و پرستش جذابیت و شیطنت زنان، بیش از پیش، همچنان تا زمانه ما ادامه یافت.

More from سعید داورپناه
چگونه سپاسگزار زندگی باشیم
۱- همه جا صحبت از این حق هست که باید همه چیز...
Read More