میدان مغناطیسی هم سیاره‌ساز است

ستاره شناسان تا همین اواخر سعی می کردند به کمک یک نظریه کمابیش معقول، تولد سیارهای اطراف یک خورشید را توضیح دهند.

ستاره شناسان معتقد بودند که ستاره های جوان وقتی با جوش و خروش تمام مشغول انفجارهای مهیب درونی هستند مدام تکه های بزرگی از گازهای آتشین از آنها کنده شده و طبیعتا به خاطر جاذبه ستاره، در محوطه پیرامونش میی مانند و می چرخند.

تکه های گاز و ذرات غبار و سنگ های بسیار بزرگ در درون جاذبه یک خورشید، مدام به هم می خورند که بعد از مدتی منجر تبدیل به پیش سیاره های کوچک و بزرگ می شوند.

بعد از هزاران میلیون سال، تکه های بزرگتر سنگ و گاز به طور مداوم ذرات غبار و گاز خیلی ریز شده معلق در منظومه شمسی را براساس میدان جاذبه خودشان، جذب می کنند. .

ستاره شناسان سه دانشگاه اروپایی و امریکا به کمک قابلیت شبیه سازی PizDaint بزرگترین کامپیوتر موجود در اروپا اروپا، به خودشان جرئت دادند تا نظریه جدیدتر « میدان مغناطیسی» را نیز برای تولد سیارات اثبات کنند.

نظریه میدان مغناطیسی که دلایل اثباتش پیچیده تر است قبلا در دنیای فیزیک نظری و تکنولوژی ستاره شناسی وجود داشت. به این صورت که می دانستند خورشیدهای جوان در ضمن به خاطر انفجارهای مهیب هسته ایی میدان قدرتمند مغناطیسی هم ایجاد می کنند که قادر به گردهم آوری گازها و یخ های بزرگ باشند.

جوش و خروش میدان مغناطیسی یک ستاره نیز می تواند ذرات و و ابرهایی سرگردان که به خاطر سبک تر بودن در محوطه دورتری از منظومه یک خورشید قرار دارند را آنقدر به هم بکوبند و جذب و دفع فراهم کنند که سیارات غول پیکر گاز ( Jupiter و Saturn ) و یخ ( Uranus و Neptune ) نیز ساخته شوند.

Astronomers Find Secret Planet-Making Ingredient: Magnetic Fields

https://www.nature.com/articles/s41550-020-01297-6

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2011/08/aa16713-11/aa16713-11.html

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
تبدیل زباله اتمی به باتری های 6 هزار ساله
محققین دانشگاه بریستول انگلیس توانستند با تبدیل بخشی از زباله های اتمی...
Read More