رباتها فقط کارگران صبور و ساکت نیستند

نصب رباتها در کارخانجات تولیدی فقط در ۱۰ سال گذشته ۳ برابر شده است. رباتها نه فقط ماشین می سازند بلکه در انبارها مشغول جابجایی کالاها و پر کردن دستورات خریدهای اینترنتی هستند.

کشورهای سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و بعد از آنها سوئد و دانمارک بزرگترین لشکر کارگران رباتی را دارند. امریکا و بقیه اروپا با فاصله زیاد از گروه اول ایستاده اند ولی با سرعتی چشمگیر دارند بر تعداد ربات های واحدهای تولیدی شان می افزایند.

نمونه جدیدتر و در حال گسترش، ربات های همکار انسان هستند که قادرند به صورت تیمی، با انسانها کار کنند. دستور بگیرند و حتی دستور بدهند.


ربات های جدید فقط بازوهای حساب شده مکانیکی نیستند. آنها جی پی اس و قدرت تشخیص و قدرت بینایی دارند آنها قادر به حرکت و انجام کارهای بسیار ظریف در لحظه هستند. نسل جدیدتر رباتها سرباز، پرستار، دکتر جراح هم هستند و در کابین خلبان هم عملا حضور دارند.

تا همین اواخر بزرگترین مصرف کننده رباتها، کارخانه های ماشین سازی بودند ولی در حال حاضر شرکتهای داروسازی، فروشگاها، معادن، شرکت های هواپیمایی، کارخانجات تولید مواد غذایی و حتی مزارع کشاورزی به شکل وسیعی از آنها بهره می برند.

Industrial Automation: Where the Growth Is
https://smarter.glg.it/industrial-automation-where-the-growth-is-f1192ec7f0ef

More from سعید داورپناه
رمز موفقیت امریکا، گسترش حس« احترام به خود» است
نویسنده و متفکر امریکایی Joan Didion نزدیک به نیم قرن، در مقالات و...
Read More