کاریکاتور روز – خدا و جوان ایرانی

More from مرد روز
تصاویر مردان یورت که دیگر نیستند
 به امید داشتن مدیریتی برای وطن، که قدر مردان سرزمینش را بداند....
Read More