کاریکاتور روز – خدا و جوان ایرانی

More from مرد روز
اتفاقی که افتاد و شکست – ۲
ملحفه را آرام روی فربد می‌کشی و پوسته‌های تخمه و چندین استکان...
Read More