استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های پرتره او با وقار، مغرور و قدرتمند هستند.

More from مرد روز
مد لباس در بهار
سعی می کنیم به طور مداوم آلبوم مد لباس در خیابان های...
Read More