استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های پرتره او با وقار، مغرور و قدرتمند هستند.

More from مرد روز
مردی که به تنهایی قطب را در می‌نوردد
قطب جنوب « آنتارکتیکا» سردترین نقطه روی زمین، میانگین سرمای سالانه اش...
Read More