استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های پرتره او با وقار، مغرور و قدرتمند هستند.

More from مرد روز

Adnan Oktar پلی بوی مذهبی ترکیه دستگیر شد

شخصیت غیرعادی ولی قدرتمند عدنان اوکتار در طی دهها سال گذشته مدام...
بیشتر بخوان