استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های پرتره او با وقار، مغرور و قدرتمند هستند.

More from مرد روز

چرا بعضی زنان مسن تر، دنبال مردان جوان هستند

یکی از  اتفاقات همیشگی در دنیای زناشویی، وصلت مردان با زنان خیلی...
بیشتر بخوان