تماشای کالبدشکافی بدن آدم، تفریح جذاب دوره رنسانس

از قرن ۱۵ میلادی چندین دانشگاه مذهبی در اروپا بودند که از همان موقع مدرک دکترا در زمینه های مختلف می دادند. قضات، پزشکان، ریاضی دانان، ستاره شناسان و روحانیون دوران رنسانس، همگی فارغ التحصیل این مراکز تحصیلات عالیه بودند.

با پیشرفت دانش، پزشکان جراح آنقدر مشهور شدند که نجبا، تجار و هنرمندان شهر به دیدن تدریس کالبدشکافی شان می رفتند.

ناگفته نماند که پزشکان بسیار معروف اروپا نظیر « آندره واسیلیوس» به کمک دانشجویان شان از قبرها جسد می دزدیدند. یا با قضات آشنا قرار میگذاشتند تا فقرایی که جرم های سنگین داشتنند و حکم اعدام می گیرند جسد تازه شان برای تدریس و نمایش کمابیش عمومی به آنها داده شود.

در دوران طولانی قرون وسطا، هیچ چیز تغییر نمی کرد چون مشیت الهی و سرنوشت حکم اصلی زندگی بود. اما متفکران رنسانس توجیه خوب مذهبی برای دست بردن در کار خدا پیدا کردند. آنها ادعا کردند کالبدشکافی بدن انسان و حیواناتی که خدا آفریده است در حقیقت احترام به عظمت قدرت خدا می باشد.

Public Dissection Was a Gruesome Spectacle

https://www.jstor.org/stable/20166917?mag=public-dissection-gruesome-spectacle&seq=1#metadata_info_tab_contents

بیش از ۷۰ دانشگاه از قرن ۱۱ تا ۱۶ در اروپا ثبت شده است که به مرور افزایش یافته اند.

هفت دانشگاه بزرگ ایرلند و انگستان بین قرن ۱۵ تا ۱۷

جسد دزدی توسط دکتر واسییلیس

Image source
Wikimedia Commons

More from ماهان طباطبایی
چرا بعضی افراد همیشه غمگین و نگران هستند
ترس از آینده قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده...
Read More