اختراعات مهندس ایتالیایی ۵۰۰ سال پیش

آگوستینو رامللی مهندسی بود که کارش را با ساختن ماشین آلات جنگی برای ایتالیایی ها و بعد فرانسه شروع کرد. اما در طی سال های خلاق زندگی مهندسی اش، صدها ایده و نقشه کمابیش دقیق برای راحت تر شدن زندگی ساخت.

حدود ۴۲۰ سال پیش او کتاب مصوری از اختراعات مکانیکی خود به دو زبان ایتالیایی و فرانسه منتشر کرد که بیشترشان ابزار مکانیکی بودند که می توانست در خدمت آبیاری، کشاورزی، جاده سازی و زیباسازی شهرها باشد.

یکی از جالب ترین اختراعاتش گردونه کتابخوانی بود. چیزی که این روزها اغلب ما روی کامپیوترهای مان داریم.

ما می توانیم چندین صفحه مختلف از کتابها یا مقالات مختلف را روی کامپیوترمان باز کنیم و مدام توجه مان را به هر کدام که می خواهیم جلب کنیم.

گردونه کتابخوانی مهندس رامللی که شبیه یک چرخ فلک طراحی شده، می تواند چندین کتاب باز شده را در هر ردیف یا طبقه قرار دهد تا خواننده و یا محقق با چرخاندن آن، مدا هر کدام را که می خواهد بخواند.

نگاهی داشته باشیم به بعضی از اختراعات ثبت شده در کتاب Agostino Ramelli’s Theatre of Machines (1588)

Agostino Ramelli’s Theatre of Machines (1588)
https://publicdomainreview.org/collection/agostino-ramelli-theatre-of-machines?utm_source=JSTORDaily&utm_medium=Email&utm_campaign=JSTORDaily

More from مرد روز
پنج کاریکاتور خفن
کاریکاتوریست ها، مورخینِ نکته های پنهانِ اجتماع هستند. آنها هم سر به...
Read More