مردان عزبی که پرهیز جنسی می‌‌کنند

عزب ماندن یعنی اینکه مرد یا زن به دلایل مختلف مجرد می مانند. عزب بودن در ضمن می تواند به معنای پرهیز جنسی هم باشد.

راهبه ها و قدیسان اکثر مذاهب بشری برای دستیابی به خلوص نیت، تقوا و پاکدامنی، ازدواج نمی کردند و امیال جنسی به نظر آنها عملی گناهکارانه بوده است.

مردان و زنان زیادی هم در طول تاریخ بوده اند که برای حفظ خانواده یا کنترل جنسی همدیگر، وسایلی بر روی عضو جنسی شان نصب می شد که عملا جلوی خیانت را می گرفت.

در دنیای معاصر به دو دلیل بعضی از مردان تمایل به کنترل رفتار جنسی شان از طریق نصب قفسه های بر روی آلت جنسی شان دارند. این قفسه های فلزی و پلاستیکی طوری طراحی شده اند که اجازه بلند شدن و طبیعتا ارگاسم را به آلت مردانه نمی دهد.

بعضی زوجها به هم قول می دهند که عضو جنسی هر دوی شان یا یکی از آنها قفل شود تا جلوی خیانت گرفته شود.

استفاده از قفل بر روی آلت جنسی در ضمن مربوط به یک نوع رابطه جنسی غیرمعمول است که یکی از زوجها دوست دارد تحت کنترل کامل نفر دیگر در یک رابطه ارباب و اسیر باشد.

در هر دو مورد ذکر شده نمونه هایی از قفل ها وجود دارند که کلیدشان در دست آن دیگری است. در دنیای دیجیتال امروز، بعضی قفلها با کدهای دیجیتالی کار می کنند.

همیشه بخش کوچکی از بشر، میل و کنجکاوی برای رفتارهای غیرمعمول در هر زمینه ایی داشته است. این نوع رفتارهای افراطی معمولا ممنوع و شدیدا منفور بوده اند.

قانون گذاران جوامع معاصر فهمیده اند هر نوع مذهب و اخلاق و لباس و آرایش و انواع رفتار جنسی حق شان است به شرطی که بین دو انسان بزرگسال و با اختیار خودشان انجام شود بدون اینکه صدمه جدی به آنها یا دیگران برسد.

دو نمونه قدیمی از فقل و کمربند برای کنترل جنسی مردان

More from مرد روز
چرا ظاهر فیزیکی مهم است
ما مردان خوب است در طول زندگی هر طور شده حداقل در...
Read More