سلفی پا – کارو از مریوان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
افزایش اعتماد به نفس، می تواند مضر باشد
یکی از شایع ترین توصیه ها این است که اعتماد به نفس خودتان...
Read More