سلفی پا – کارو از مریوان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

ماسک‌های جالب و خنده دار برای مقابله با کرونا

[caption id="attachment_98541" align="aligncenter" width="700"] ماسکی برای امکان ارتباط با ناشنوایان و کر...
بیشتر بخوان