سلفی پا – م. ا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
پدرِ یک جوان بازداشتی
این مرد، پدر یک جوان به نام «عبدالله بزرگ‌زاده» است که در...
Read More