سلفی پا – م. ا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
قانون آزادی زندانیان پاریس پس از ازدواج با روسپی‌ها و مهاجرت اجباری به امریکا
https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2018/10/banner4-2.jpg اقتصاد دان اسکاتلندی و یکی از مشاوران مالی لویی پانزدهم  John Law...
Read More