سلفی پا – م. ا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
نصب باجه اینترنت به جای باجه تلفن
شرکت اپل بعد از نصب موفقیت آمیز باجه های مجانی وای فای...
Read More