سلفی پا – م. ا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
زمزمه های یک مرد عاشق
وقتی اولین بار دیدمت. خنده ات مرا به یاد همه آنهایی انداخت...
Read More