سلفی پا – کوروش و ژیلا از بانه

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
مردم دلاور ایران همچنان برای آزادی در خیابانها هستند
جدیدترین ویدئوهای تظاهرات امروز شنبه ۱۸ مهر نشان می دهد تهران و...
Read More