فیلسوفی که معتقد است تمدن زمین به سمت یگانه شدن می‌رود

 فیلسوف و نظریه پردار سوئدی « نِک بوستروم» می گوید شعوری که در حیات زمینی ایجاد شده است طبیعتا راهی جز یگانگی ندارد.

از دید تئوری « سینگلتون» او، جامعه بشری در آینده نه چندان دور، توسط یک مدیریت یگانه انسانی یا یک هوش مصنوعی اداره خواهد شد.

آیا تاریخ بشر یک هدف مشخص دارد؟ 

 مسیر حیات اجتماعی بشر نشان می دهد که از زمان قبایل شکارچی اولیه تا اسکان چندین قبیله در روستا تا گردهم آیی جمعیت وسیعتر در شهرها و بعد اتحاد قوم های بزرگ به عنوان ملت ها، بشر مدام به سمت یگانگی و مدیریت سراسری تر می رود.

  او معتقد است به خاطر گسترش اینترنت و اقتصاد جهانی، بیش از همیشه امکان شکل گیری یک یا دو یگانه قدرتمند سراسری فراهم شده است.

 از نظر او اتحاد شرکت های عظیم خصوصی تحت عنوان یگانه « گلوبالیزیشن» که عملا بازار تولید و مصرف جهان را مدیریت می کند مدتها است وجود دارد.

این مدیریت یگانه اقتصاد جهانی با گسترش فرهنگ مصرف، گسترش بهداشت، آموزش و ارتباطات جهانی توانست یک قاره جدید در دل اینترنت و شبکه های اجتماعی بسازد که  تا الان حدود ۴ میلیارد عضو دارد که با هم در تماس هستند.

 یگانه « گلوبالیزیشن» متعلق به یک کشور یا حتی غرب نیست. همه ثروت همه کمپانی ها و سودشان در بازار سهام همه دنیا توسط همه آنهایی که پول و ثروت اضافی دارند خریداری می شود.

مالک « گلوبالیزیشن» هم ثروتمند روس و چینی و هندی است هم سرمایه دار عربستان و ترکیه، هم افریقای جنوبی و نیجریه که سهام های نفتی و تسلیحاتی و تکنولوژی اصلی دنیا را می توانند بخرند.

یگانه دومی که شانس مدیریت گسترده تر سیاره ما را دارد تکنولوژی قدرتمند هوش مصنوعی است که  دیر یا زود متوجه می شود بشر موجودی مضر و پر هزینه و پر خطا است چون نمی تواند از چنگِ حرص، خشونت و خودخواهی خارج گردد.

طبیعتا بسیاری از یگانه های کوچکتر قدیمی نظیر کشورها، مرزها، مذاهب و شیوه های معیشت سنتی، مخالفت شان آشکارتر و خشن تر خواهد شد.

بی دلیل نیست که هم مذاهب افراطی تر و انتقامجوتر شده اند و هم نمایندگان قدرتهای ملی نظیر ترامپ ها در دنیا سرو صدای بیشتری پیدا کرده اند.

هنوز یگانه بهتر و منطقی تر ایجاد نشده است ولی پیشگویی برای اداره یگانه سیاره ما، واقعی تر از همیشه شده است. 

 

https://bigthink.com/politics-current-affairs/singleton-hypothesis-future-humanity?rebelltitem=1#rebelltitem1

https://www.lesswrong.com/tag/singleton

More from ترجمه ونداد زمانی
نظر یک فیلسوف در باره ربات بودن بشر
می گویند «دانیل دننت» از بحث انگیزترین فیلسوف دنیای غرب است. دیدگاه...
Read More