سلفی پا – عباس صفاری از اهواز

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

راه جدید مجرد بودن از نظر Emma Watson یار خود بودن است

هنرپیشه معروف انگلیسی « اما واتسون» که حتما خیلی ها او را...
بیشتر بخوان