سلفی پا – عباس صفاری از اهواز

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
سن جگر انسان همیشه زیر ۳ سال می‌ماند
محققین آلمانی که نتایج بررسی های خود را در فصلنامه «سیستم سلولی»...
Read More